Про товариство

0-1-_%d0%b5%d0%bc%d0%b1%d0%bb%d0%b5%d0%bc%d0%b0

Наукове товариство патофізіологів України є всеукраїнською громадською організацією, що об’єднує на добровільних засадах працівників, які беруть участь у науково-дослідницькій, педагогічній та практичній діяльності у галузі патофізіології та суміжних дисциплін для реалізації мети і завдань, передбачених Статутом.

Українське товариство патофізіологів у складі об’єднаного товариства патофізіологів і патологоанатомів організовано в 1949 році. У 1954 році товариство патофізіологів виділилось у самостійну організацію, яку очолив академік АН УРСР Ростислав Євгенович Кавецький. У 1958-1966 рр. головою товариства був академік АМН СРСР Микола Миколайович Сиротинін, науковим секретарем — ст.н.с. Олександр Павлович Морозов.

У 1966 по 1991 рік науково-медичне товариство очолював чл.-кор. АМН СРСР Микола Никифорович Зайко. Науковими секретарями були: у 1966-1979 рр. — Юрій Вікторович Биць; у 1979-1993 рр. — Олександр Васильович Атаман. У 1992-1993 рр. обов’язки голови товариства виконував Юрій Вікторович Биць.

У 1992 році на Науковій конференції „Фундаментальні механізми розвитку патологічних процесів”, що проходила 23-25 вересня у м. Дніпропетровську, головою Науково-медичного товариства патофізіологів України обраний академік АН України О.О. Мойбенко, у 1993 році головним ученим секретарем обрана ст.н.с, к.б.н Павлович Світлана Іванівна.

Мета

Метою діяльності Товариства є задоволення та захист соціальних, економічних, творчих, вікових та інших спільних інтересів своїх членів та сприяння професійній та науковій діяльності спеціалістів патофізіологів, спрямованої на поліпшення рівня вітчизняної науки та практики в галузі патофізіології.

Основні завдання

  • Задоволення та захист своїх законних соціальних, економічних, творчих та інших спільних інтересів;
  • Сприяння науковій розробці питань теорії медицини і практики охорони здоров’я в галузі патофізіології та суміжних дисциплін;
  • Сприяння підвищенню кваліфікації медичних працівників, розширенню і поглибленню їх фахових знань;
  • Пропаганда в установленому порядку досягнень науки та пріоритетних напрямків наукових досліджень в галузі патофізіології суміжних спеціальностей;
  • Сприяння у становленні та розвитку міжнародних наукових зв’язків.

Членство у товаристві

Прийняття до членів Товариства науковців, чия професійна діяльність пов’язана з патофізіологією, здійснюється місцевими осередками або Правлінням Товариства на підставі письмової заяви та сплати вступного членського внеску, який становить 3% від окладу працівника. Членські внески для аспірантів становлять 30 грн на рік.

Реквізити для сплати членських внесків

Банк отримувача: Головне управління по м. Києву та Київській області АТ “Ощадбанк”, код банку отримувача – 09322277, МФО: 322669 Реквізити отримувача: р/р 26000300601135, Всеукраїнська громадська організація “Наукове товариство патофізіологів України”

На сьогодні близько 300 науковців є членами Наукового товариства патофізіологів України.