VII Конгрес Наукового товариства патофізіологів України

 

 

VII Національний конгрес патофізіологів України, присвячений пам’яті академіка НАН України О.О.Мойбенка, пройшов під гаслом “Патофізіологія і фармація: шляхи інтеграції”.

Kонгрес об’єднав понад 250 учасників від 13 областей України (з них 64 – делегати), які заслухали та прийняли участь у обговоренні 10 пленарних доповідей, 65 усних доповідей, 21 стендових доповідей та 2 воркшопах.

В рамках Конгресу на 6-ти наукових симпозіумах обговорено наступні актуальні проблеми: молекулярно-генетичні і епігенетичні механізми розвитку патологічних процесів і хвороб, сучасні уявлення про патогенез типових патологічних процесів (запалення, аутоімунних уражень, шоку та ін.), експериментальні та клінічно-патофізіологічні аспекти уражень різних органів і систем (серцево-судинної, ендокринної, репродуктивної, нервової та інших), дискусійні питання загальної нозології. Окремий симпозіум було присвячено внеску патологічної фізіології у розв’язання актуальних проблем фармакології, фармакогеноміки і фармакогенетики.

У журналах «Експериментальна і клінічна медицина» та «Український біофармацевтичний журнал» опубліковано 58 статей, у матеріалах Конгресу – 252 тези доповідей, у яких представлено результати досліджень, виконаних науковцями кафедр вищих навчальних медичних закладів, наукових установ НАН України, НАМН України, Міністерства охорони здоров’я України та іншого підпорядкування.

У рамках Конгресу проведено круглий стіл з проблем викладання патологічної фізіології. Предметом обговорення став конфлікт інтересів в оцінюванні знань студентів, проведення вільних лекцій з найактуальніших проблем патофізіологічної науки, впровадження і перспективи дистанційного вивчення навчальної дисципліни.

На окремому пленарному засіданні заслухано і обговорено звіти Правління і Ревізійної комісії Наукового товариства патофізіологів України (НТПУ). Відзначено негативну тенденцію до зменшення кількості членів товариства на тлі значного зростання науковців, що захистили дисертацію за спеціальністю патологічна фізіологія.

Делегати від регіональних відділень обрали Президентом НТПУ професора А.М.Гоженка, Правління товариства у кількості 17 осіб і Ревізійну комісію.

Членами Президії правління стали професор А.І. Гоженко (президент), професор О.В. Атаман (віце-президент), професор В.Є. Досенко (віце-президент), професор Н.М. Кононенко (віце-президент), академік НАМН, чл.-кор. НАН України професор О.Г. Резніков (голова ради старійшин), професор Р.С. Вастьянов (науковий секретар).

Повний текст резолюції VII Національного конгресу патофізіологів України

Збірник тез VII Національного конгресу патофізіологів України